Cilt: 2 Sayı : 2
KÜRESELLEŞME, MİLLİYETÇİLİĞİN SONU MU?
Esra KARLIOVA SOYSAL

1.4K 129

Öz Son zamanlarda popülaritesi artan ve yirminci yüzyılın sonundan itibaren ekonomik, kültürel ve siyasi olarak dünyada yaşanan gelişmelerin en önemli sebebi olarak kabul edilen küreselleşme, siyasi alanda en çok ulus-devlet ve milliyetçilik söylemini etkilemiştir. Küreselleşme ekseninde değişen kimlik algısı milliyetçiliğin algılanış biçimini de etkilemiş ve ortaya yerel aidiyet ve yerli kimlik tanımlamalarının çıkmasına sebep olmuştur. Bu durumun oluşumunda hiç şüphesiz postmodernist yaklaşımın farklılıkları yücelten bakış açısının da önem büyüktür. Bu açıdan bakıldığında küreselleşmenin milliyetçilik için bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı olacağı sorusu ise hala tartışmalı bir konumdadır. 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kimlik, milliyetçilik, ulus-devlet, postmodernizm

Kaynakça

Altunoğlu., (2010). “Millet İnşâı: Özcü, Modernist ve Etno-Sembolcü Yaklaşımlar” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/4768/65570 Erişim Tarihi: 09.05.2018
Esra KARLIOVA SOYSAL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.