Yıl 2018, Cilt: 73 Sayı : 2 Sayfalar 475 - 500 2018-06-19
Sürdürülebilir Üretimi Teşvik Eden ve Sınırlandıran Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
Oğuzhan YAVUZ
12 261

Öz Sürdürülebilirlik kavramı, Üçlü Sorumluluk Anlayışı (ÜSA) Modeli olarak bilinen çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler sürdürülebilir ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. İşletmelerin, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin sürdürülebilir üretim yapabilmeleri için, sürdürülebilir üretimi teşvik eden faktörler üzerinde yoğunlaşması ve sınırlandıran faktörleri mümkün olduğunca azaltması gerekmektedir. Çalışmada, sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesini teşvik eden ve sınırlandıran bu faktörler; ekonomik, sosyal ve çevresel bakış açısına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, “kurumsal sosyal sorumluluk” ve “üst yönetimin yaklaşımı” faktörlerinin sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesinde en önemli teşvik edici unsurlar olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, “farkındalığın ve bilinirliğin az olması” ve “devlet destekleri ve teşviklerin az olması” faktörlerinin sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan en büyük engel olarak değerlendirildiği bulguları elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilir Üretimi Teşvik Eden Unsurlar, Sürdürülebilir Üretimi Sınırlandırıcı Unsurlar
Referans1Altuntaş, Ceren ve Duygu Türker (2012), “Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: SürdürülebilirlikRaporlarinin İçerik Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3): 39-64.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 19 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4352-2429Yazar: Oğuzhan YAVUZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Oğuzhan YAVUZ