Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 311 - 322 2019-10-23
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT: THE CASE OF TRANSITION ECONOMIES / Girişimcilik Ve İstihdam Arasındaki İlişki: Geçiş Ekonomileri Örneği
GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ / The Relationship Between Entrepreneurship And Employment: The Case Of Transition Economies
Seyil NAJIMUDINOVA,Zamira ÖSKÖNBAEVA
18 261

Anahtar Kelimeler

Acs, Z. (2006). How Is Entrepreneurship Good For Economic Growth?. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(97), 97-107.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2019
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3848-6635Yazar: Seyil NAJIMUDINOVA (Sorumlu Yazar)Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Kyrgyzstan

Orcid : 0000-0002-3711-6918Yazar: Zamira ÖSKÖNBAEVA Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Kyrgyzstan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Seyil NAJIMUDINOVA
Zamira ÖSKÖNBAEVA