Cilt: 4 Sayı : 1
Türkiye’de bulunan iki Inula sp. (Asteraceae) Türünün Kimyasal Kompozisyonu
Chemical Composition of Two Inula sp. (Asteraceae) Species from Turkey
Ömer KILIÇ

16 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bağcı, E., Kılıç, O., 2012. Chemical Composition of Essential Oil of Senecio vernalis Waldst. Et Kit. (Asteraceae) from Turkey. Journal Essential oil Bearing Plants, 15: 399-404.
Ömer KILIÇ