Yıl 2016, Cilt: 25 Sayı : 3 Sayfalar 100 - 105 2016-12-01
Designating the Heavy Metal Ingredients of the Malleuses and Incuses By Means of an Optical Emission Spectroscopy Device (Icp-Oes)
MALLEUS VE INCUS’UN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) İLE BELİRLENMESİ
Hazemi TİRYAKİOĞLU,Erdoğan UNUR,Zeliha LEBLEBİCİ,Hatice SUSAR
35 261

There are three mobile auditory ossicles (malleus, incus, stapes) between the ear membrane in middle ear and inner ear. The malleus is clung to tympanic membrane. The stapes is placed in the end of this chain. The incus is joint with both of those two bones and makes the connection between malleus and stapes. These mobile ossicles chain transmit the sound vibration from membrane tympany to fenestra vestibule. We used 10 malleus and 10 incus in our study. We obtained these bones from bone collection and cadaver used for education in the Anatomy Department of Erciyes University Medical Faculty. We determined the heavy metal content of the ossicles (ferrum, zinc, cadmium, copper, nickel, lead, manganese) by optical emission spectroscopy (ICPOES). According to the heavy metal analysis processes, these heavy metal contents have been determined in malleus as below; ferrum 0.3060±0.2987μg g-1, zinc 0.2503±0.1143μg g-1, cadmium 0.0028±0.0007μg g-1, lead 0.0483±0.0125μg g-1, copper 0.0334±0.0092μg g-1, manganese 0.0121±0.0214μg g-1, nickel 0.0129±0.0045μg g-1. These heavy metal contents have been determined in incus as below; ferrum 0.1902±0.1216μg g-1, zinc 0.2572±0.1214μg g-1, cadmium 0.0021±0.0006μg g-1, lead 0.0385±0.0061μg g-1, copper 0.0273±0.0053μg g-1, manganese 0.004±30.0045μg g-1, nickel 0.0129±0.0045μg g-1.Other research findings are at much higher levels than ours, which indicates that there are no heavy
Orta kulak boşluğunda kulak zarı ile iç kulak arasında 3 tane hareketli kemikçik (malleus, incus, stapes) bulunur. Bu kemikçiklerden malleus membrana tympani’ye tutunmuştur. Stapes ise bu zincirin sonunda yer alır. Incus ise her iki kemik ile eklem yaparak malleus ve stapes arasındaki bağlantıyı sağlar. Hareketli olan bu kemikçik zinciri membrana tympani’den aldığı ses titreşimlerini fenestra vestibuli’ye iletirler. Çalışmamızda toplam 10 malleus ve 10 incus kullanıldı. Bu kemikçikler üniversitemiz bünyesindeki koleksiyondan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda eğitim amaçlı kullanılan kadavralardan elde edildi. Elde edilen kemikçiklerin optik emisyon spektroskopisi (ICP-OES) ile ağır metal içerikleri tespit edildi (demir, çinko, kadmiyum, bakır, nikel, kurşun, mangan). Yapılan ağır metal analiz işlemlerine göre malleus’ta tespit edilen ağır metal içerikleri sırasıyla demir 0.3060±0.2987μg g-1, çinko 0.2503±0.1143μg g-1, kadmiyum 0.0028±0.0007μg g-1, kurşun 0.0483±0.0125μg g-1, bakır 0.0334±0.0092μg g-1, mangan 0.0121±0.0214 μg g-1, nikel 0.0129±0.0045μg g-1 olarak tespit edildi. Incus’ta ise sırasıyla demir 0,1902±0,1216μg g-1, çinko 0.2572±0.1214μg g-1, kadmiyum 0.0021±0.0006μg g-1, kurşun 0.0385±0.0061μg g-1, bakır 0.0273±0.0053μg g1, mangan 0.0043±0.0045μg g-1, nikel 0.0129±0.0045μg g-1 olarak tespit edildi. Diğer araştırmalarda çıkan sonuçlar bizim sonuçlarımıza göre çok yüksek seviyelerdedir. Bu da göstermektedir ki analizlerini yaptığımız malleus ve incus’larda ağır metal kirliliği bulunmamaktadır

Anahtar Kelimeler

1. Akyıldız N. Kulak Hastalıkları ve Mikroşürirjisi 1. Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayi, Ankara 1980; Cilt 1, ss 25-26.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Hazemi TİRYAKİOĞLU
Erdoğan UNUR
Zeliha LEBLEBİCİ
Hatice SUSAR