Yıl 2018, Cilt: 33 Sayı : 1 Sayfalar 97 - 127 2018-04-20
Unemployment Hysteresis in Turkey: Stationarity Tests with Fourier Functions
Türkiye'de İşsizlik Histerisi: Fourier Fonksiyonlu Durağanlık Sınamaları
İpek TEKİN
18 261

İşsizlik olgusu, meydana getirdiği iktisadi, sosyal, politik ve psikolojik sonuçlar itibariyle iktisat politikası belirleniminde her ekonominin öncelikleri arasındadır. İşsizliğin nedenleri ve yarattığı sonuçlar bir yana, yapısal bir unsur olarak işsizlikte histerinin var olup olmadığı konusu bu anlamda cevap aranması gereken sorulardandır. Histeri etkisi, geçici şokların kalıcı etkiler bıraktığı durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışma da Friedman'ın doğal oran hipotezine karşılık işsizlikte histeri etkisinin, bir nevi işsizlikte kalıcı etkilerin varlığının Türkiye'de 2005-2017 dönemi aylık işsizlik verileriyle sınanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda standart birim kök sınamalarına ek olarak, Becker, Enders & Lee (2006) ile Enders & Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier birim kök sınamaları araç olarak kullanılmaktadır. Becker, Enders & Lee (2006) Fourier ve standart ADF durağanlık sınama sonuçları serilerin durağan olmadığına işaret ettiğinden, Türkiye'de işsizliğin ortalamaya dönme eğiliminde olmadığını, işsizlik histerisinin var olduğunu ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler

AĞAZADE, S. (2015),"Türkiye için İşsizlik Histerisine Karşın Doğal Oran Hipotezinin Doğrusal Dışı Yöntemlerle Sınanması" Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(2), 28-46.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
İpek TEKİN