Yıl 2016, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 0 - 0 2016-10-19
Eski Mısır'da Kadın
Muhsin Haji Azeez BABİLA
6 261

Öz Eski Mısır’da kadınlar iyi bir toplumsal konuma sahiptiler. Mısırlılar, insanlık tarihinde evlilik esaslarını kutsal ilkelere dayandıran ilk medeniyet olup, kadına diğer antik medeniyetlerden daha fazla değer vermişlerdir. Neslin devamını sağladıkları için kadınsız bir hayatın mümkün olmadığını anlayan Mısırlılar, kadınların kutsal bir işlevi olduğuna inanırlardı. Eski Mısır insanları küçük yaşlarda evlenirlerdi. Bu yaş erkekler için yirmi, kızlar için on beş yaşından önce idi.  Akrabalar arası evlilikte sakınca yoktu. Erkek kardeş istediği takdirde kız kardeşi veya yeğeniyle evlenebilirdi. Eski Mısır toplumunda, çok eşlilik yaygın olup, bu evlilik türü daha çok üst tabakadaki insanlar arasında yapılırdı. Eski Mısır kralları aynı dönemde hüküm süren devletler ile ilişkilerini geliştirmek için onlardan kız alıp, onlara kız vermişlerdir. Eşler arasında anlaşmazlık çıktığı zaman şahitler huzurunda evlilik sözleşmesi sonlandırılır ve çiftler boşanırdı. Ev işlerinde en önemli rolü kadın üstlenmekteydi. Kadın, çocuklarına bakar, yemek yapar, çamaşır yıkar ve kocasına işlerinde yardımcı olurdu. Mısır medeniyetinde kadınların siyasi, dini veya idari aktivitelerde bulunmalarının herhangi bir engeli yoktu. Kadınlar, kral sarayında veya tapınaklarda görev alabilirlerdi. Mısırın siyasi sistemine göre kadınların tahta çıkma hakkı da vardı. Bu nedenle Eski Mısır tarihi boyunca birçok kadının tahta çıktığı da görülmektedir. Mısır medeniyeti kadına hayatın farklı alanlarına katılma hakkı tanımıştır. Anahtar Kelimler: Antik Mısır, medeniyet, aile, kadın, evlilik.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Muhsin Haji Azeez BABİLA