Cilt: 2 Sayı : 1
ANADOLU SAHASI MASALLARINDA ÇOCUKSUZLUK VE YILAN
ANADOLU FİELD TALES OF CHİLDLESSNESS AND SNAKE
Seda GEDİK

23 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Referans1 Alay, O. (2005). Bingöl Masalları (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Seda GEDİK