Yıl 2006, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 7 2006-03-01
Effects of Exercise on Plasma Leptin Concentrations and Relation of Leptin to Respiratory,Cardiovascular Parameters
EGZERSİZİN LEPTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, LEPTİNİN SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
Lütfiye Ogan KEÇETEPEN,Nurcan DURSUN
29 261

Previous research indicate that serum leptin levels are highly correlated to obesity and obesityinduced disorders. Regular exercise has a reductive effect on obesity. Exercise affect the production and secretion of leptin. This positively contribesting to obesity and obesity-related diseases. We aimed to research the effect of regular physical activity and strenuous short-time exercise on serum leptin levels and the relationships between leptin and arterial pressure, nitric oxide (NO) and ventilation. The study consisted of four groups. 1. The two groups consisted of 15 female (grup 1) and 15 male (grup 2) who are regular exercise students. Other two groups were 15 female (grup 3) and 15 male (grup 4) students who lived sedentarily. Serum leptin levels, blood pressures and plasma nitric oxide levels were determined in four groups before and immediately after cessation of exercise and 30 minutes after the end of the exercise period. Respiratory parameters were determined in four groups during exercise period. The leptin levels were significantly different among the groups. Serum leptin levels and serum leptin levels/ body mass index rations were significantly different between female students who did regular exercise and those who did not. There were significant positive correlations in all students between serum leptin levels and height (r=0.259, p<0.001), heart rate (r=0.006, p<0.05) before exercise. There were significant positive correlation in all students between serum leptin levels and diastolic pressure (r=0.075, p<0.02), significant negative correlations between serum leptin levels and VO2(r=0.058, p<0.04), VO2 max (r=0.059, p<0.04). Physical activity has decreased serum leptin levels. In conclusion, serum leptin hormone may play an intermediary role in adapting the body systems to compliance with exercise
Obezite ve obezite ilişkili hastalıklar ile leptin hormonu arasında önemli bir ilişkinin olduğu yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. Obeziteyi düzeltici faktörlerden birisi düzenli yapılan egzersizlerdir. Egzersiz, leptin hormonu yapımını ve salgılanmasını etkileyerek obezite yada obezite ilişkili hastalıklardaki iyileştirici etkisini oluşturabilir. Sunulan bu çalışma düzenli spor yapmanın yada kısa süreli egzersizin, serum leptin düzeylerine etkisi, serum leptin düzeyleri ile arteryal kan basıncı (sistolik, diyastolik basınç), nabız, plazma nitrik oksit düzeyleri ve solunum parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaçlamıştır. Araştırmada dört grup çalışılmıştır. Grupları sırası ile 1. düzenli spor yapan 15 kız, 2. düzenli spor yapan 15 erkek, 3. spor yapmayan 15 kız, 4. spor yapmayan 15 erkek şeklinde oluşmaktadır. Serum leptin düzeyleri, kan basınçları ve plazma nitrik oksit konsantrasyonları dört grupta da egzersiz öncesi, sonrası ve egzersizden yarım saat sonrası belirlenmiştir. Solunum parametreleri, gönüllü öğrenciler egzersiz yaparlarken belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin serum leptin düzeyleri düzenli spor yapıp- yapmamayla ilişkili olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermiştir. Serum leptin düzeyleri/vücut kitle indeksi oranları için düzenli spor yapan ve hiç spor yapmayan kızlar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Egzersiz öncesi dört grubun toplamında serum leptin düzeyi- boy (r=0.259, p<0.001), serum leptin düzeyi-nabız (r=0.006, p<0.05) parametreleri arasında ilişki bulunmuştur. Egzersizden hemen sonra dört grubun toplamında serum leptin düzeyi – maksimum oksijen tüketimi (r=0.059, p<0.04) serum leptin düzeyi-oksijen tüketimi (r=0.058, p<0.04), serum leptin düzeyi-DB (r=0.075, p<0.02) parametreleri arasında ilişki bulunmuştur. Spor yapma serum leptin düzeylerini azaltmaktadır. Sonuç olarak leptin hormonunun, vücut sistemlerinin egzersize uyumunu sağlamada aracı bir göreve sahip olabileceği düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler

Zhang W, Telemague-Potts S, Andersan PR, et al. Adenoviral leptin as gene therapy for obesity related hypertension. Am J Hypertens 2002, 15: 1A (Özet)
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2006


Makalenin Yazarları
Lütfiye Ogan KEÇETEPEN
Nurcan DURSUN