Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 533 - 541 2017-03-31
Hemşirelerin Doğum Yöntemleri Ve Sezaryen Sonrası Vajinal Doğuma Bakış Açıları
Emre YANIKKEREM,Ebru ÇİMEN
12 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin doğum yöntemleri ve sezaryen sonrası vajinal doğuma bakış açılarını incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Şubat ve Mayıs 2014 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak 228 hemşire ile yürütülmüştür. Bulgular: Hemşirelerde sezaryen ile doğum yapma oranı %80,3 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin %57,9’u isteğe bağlı sezaryenin vajinal doğumdan daha güvenli olduğunu düşünmektedir. Hemşirelerin çoğunluğu (%89,0, %83,3 ve %89,0) vajinal doğumun sırasıyla inkontinans, pelvik taban disfonksiyonu ve prolapsus riskini arttırdığını düşünmektedir. Hemşirelerin sadece %4,4’ü sezaryen sonrası vajinal doğumun başarı oranını doğru bilmiş, %32,5’i sezaryen sonrası vajinal doğumun anne ve bebek üzerine zararlı etkisi olduğunu düşünmekte ve %64,5’i sezaryen sonrası vajinal doğumun artan sezaryen oranını azaltmada önemli olduğuna katılmaktır.Sonuçlar: Hemşirelerin doğum yöntemleri, sezaryen sonrası vajinal doğuma yönelik bakış açılarını ve doğum yöntemleri riskleri hakkındaki yanlış inançlarını belirlemek vajinal doğumu yaygınlaştırma için önemlidir.

Anahtar Kelimeler

İsteğe Bağlı Sezaryen, Sezaryen, Vajinal Doğum, Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum, Doğum Yöntemleri
Yanıkkerem Uçum E, Kitapçıoğlu G, Karadeniz G. Kadınların doğum yöntemlerine bakış açısı, deneyim ve memnuniyetleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010;5(13): 107-123.
Birincil Dil
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Emre YANIKKEREM
Ebru ÇİMEN