Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 55 - 77 2019-06-30
Approaches To Social Justice: The Western And Islamic Thought In The 20th Century
20. Yüzyıl Batı Ve İslam Düşüncesinde Sosyal Adalet Yaklaşımı
Osman Erdal ŞAHİN
16 261

Anahtar Kelimeler

AKGÜNDÜZ, Ahmed (1997), İslam’da İnsan Hakları Beyannamesi, Osmanlı Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul. CAMPBELL, Tom D. (2008), “Adalet”, Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, William Outhwaite (Ed.), Melih Pekdemir (Haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 20-21. MEVDUDİ, Ebu’l A’la (2006), İslam’da Hükümet, Ali Genceli (Çev.), Hilal Yayınları, İstanbul. FLEISCHACKER, Samuel (2013), Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi, Gökhan Murteza ve Eylem Yolsal Murteza (Çev.), Pinhan Yayıncılık, İstanbul. GÖZE, Ayferi (2013), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul. HAMİDULLAH, Muhammed (1965), İslama Giriş, Nur Yayınları, Anakara. HARVEY, David (2013), Sosyal Adalet ve Şehir, Mehmet Moralı (Çev.), Metis Yayınları, İstanbul. HÜNLER, Solmaz Zelyüt (1997), Rawls ve Macıntyre - İki Adalet Arasında Liberal ve Komunitaryan Düşüncenin Çatışma Alanı, Vadi Yayınları, Anakara. KUTUP, Seyyid (2014), İslam’da Sosyal Adalet, Beka Yayınları, İstanbul. MILLER, David (1994), “Adalet”, Blackwell’in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi I, David Miller vd. (Haz.), Bülent Peker ve Nevzat Kıraç (Çev.), Ümit Yayıncılık, Anakara, ss. 14-19. MILLER, David (1999), “Social Justice and Environmental Goods”, Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainabilitiy and Social Justice, Andrew Dobson (Ed.), Published of Oxford, ss. 151-172. MILLER, David (2003), Principles of Social Justice, Harvard University Press, London. MILLER, David (2008), “Eşitlik ve Eşitsizlik”, Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, Ed.: William Outhwaite, Haz.: Melih Pekdemir, İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 237-240. NURSİ, Said (2010), Emirdağ Lahikası I, Envar Neşriyat, İstanbul. NURSİ, Said (2011), Mektubat, Envar Neşriyat, İstanbul. PEFFER, R. G. (2001), Marksizm, Ahlak ve Toplumsal Adalet, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. UDEH, Abdulkadir (1968), “İslam’da Fertlerin Hukuku”, İslam Medeniyeti, Mahmud Özakkaş (Çev.), Yıl 2, Sayı 14, ss. 21-24. YAYLA, Atilla (2000), Özgürlük Yolu Hayek’in Sosyal Teorisi, Liberte Yayınları, Anakara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5964-4981Yazar: Osman Erdal ŞAHİN (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Osman Erdal ŞAHİN