Yıl 2010, Cilt: 65 Sayı : 01 Sayfalar 57 - 81 2010-01-01
SUÇ KORKUSU:NEDENLERİ, SONUÇLARI VE GÜVENLİK POLİTİKALARI İKLİŞKİSİ
SUÇ KORKUSU: NEDENLERİ, SONUÇLARI VE GÜVENLİK POLİTİKALARI İKLİŞKİSİ
Osman DOLU,Şener ULUDAĞ,Cemil DOĞUTAŞ
15 261

Suç korkusu, suçla çok yakından ilgili olmakla birlikte suçtan bağımsız bir olgudur. Suç oranlarının artışına paralel olarak artan suç korkusunun suç oranlarındaki düşüşle birlikte düşmediği pek çok araştırma sonucu elde edilen ortak bir bulgudur. Suç korkusu, suçun önlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için en çok ihtiyaç duyulan toplumsal dayanışmayı zedelediği için suçla mücadeleyi zorlaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle de, suçla mücadele çalışmaları yanı sıra korkusuyla başa çıkabilmek için özel olarak dizayn edilmiş programların geliştirilmesine ve uygulanmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde, konuya ilişin gerek güvenlik birimlerine ve gerekse de güvenlik politikalarına yön veren insanlara rehberlik edebilecek yeterli düzeyde bilimsel veri bulunmamaktadır. Pek çok uluslararası örneği bulunan suç korkusu araştırmalarının Türkiye’de yalnızca birkaç lokal çalışma ile sınırlı kaldığı ve ulusal çapta yapılmış bir örneğinin ise bulunmadığı hemen göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu makale ile bu tür araştırmalarda ele alınması gereken teorik ve pratik konuların neler olduğuna ilişkin bir yol haritası ortaya koyulacak ve ulusal çapta bir suç korkusu araştırması ile elde edilecek faydalar ilgililerin dikkatlerine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler

ADU-MIREKU, Samuel (2002, “Fear of Crime Among Residents of Three Communities in Accra, Ghana,” International Journal of Comparative Sociology, 43/2: 153-168
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2010


Makalenin Yazarları
Osman DOLU
Şener ULUDAĞ
Cemil DOĞUTAŞ