Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 19 - 45 2017-12-29
SERMAYE YETERLİLİĞİ AÇISINDAN BASEL III KRİTERİNİN GEREKLİLİĞİ VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNE ETKİLERİ
Gulrukh GASIMOVA,Azar KARIMOV
15 261

Öz 2007 yılı küresel mortgage krizi ve 2009 yılı Avrupa krizi sonrasında bankacılık sisteminde oluşan sermaye ve likidite yetersizliği, ekonomiye büyük bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Bankacılık sistemini daha iyi düzenlemek amacıyla, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Otoritesi sermaye, likidite ve kredi riski açısından BASEL III düzenleme paketini sunmuştu. Bu çalışmada yeni sermaye düzenlemelerinin, Türkiye’de bankaların kredi faiz oranlarına ve kredi hacmine, risk alma kapasitesine ve piyasa değerine nasıl bir etki yapacağı incelenmektedir. Bu kapsamda, BASEL III düzenlemesi tam olarak Türkiye’de uygulanmaya başladıktan sonra kredi faiz oranlarında mütevazi bir artış, bu artıştan ve kredi talep inelastikliğinden dolayı kredi hacminde küçük bir düşüş olacağı beklenilmektedir. Ayrıca, risk ağırlıkla varlıklarla ölçülen risk alma kapasitesinde aynı zamanda da piyasa değerinde bir düşüş olacağı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler

BASEL III, sermaye gereksinimleri, kredi faiz oranları, karlılık, piyasa değeri
Abreu, M., & Mendes, V. (2001). Commercial bank interest margins and profitability: evidence from some EU countries. Paper presented at the Proceedings of the Pan-European Conference Jointly Organized by the IEFSUK & University of Macedonia Economic & Social Sciences, Thessaloniki, Greece, May 17–20.
Birincil Dil
Konular Sosyal, İktisat, İşletme
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3213-2561Yazar: Azar KARIMOV Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Gulrukh GASIMOVA
Azar KARIMOV
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.