Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 1 Sayfalar 13 - 17 2018-03-28
REHBER YOLU OLUŞTURULMASINDA FARKLI EĞE SİSTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Taha ÖZYÜREK,Gülşah USLU,Koray YILMAZ
27 261

Öz Amaç: Farklı nikel-titanyum döner rehber yol eğelerininşekillendirme etkinliklerinin J şekilli yapay kanallarda değerlendirilmesiGereç ve Yöntem: Otuz adet J şekilli kanallara sahip rezinblok PathFile, ProGlider ve manuel eğeler (n: 10 kanal/grup) kullanılarakşekillendirildi. Şekillendirme öncesi ve sonrası elde edilen fotoğraflardijital ortamda üst üste getirilerek çakıştırılmış görüntüler elde edildi.Eğeler tarafından uzaklaştırılan rezin miktarı dijital ölçüm kalıbı ve fotoğrafanaliz programı kullanılarak ölçüldü. Kanal düzensizlikleri de kayıt edildi.Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi ve post hoc Tukey testikullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.Bulgular: Eğelerin uzaklaştırdığı rezin miktarlarıarasında gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı (P > 0,05). Kanal şekillendirmesi sırasında manuel eğe grubunda 1örnekte basamak oluşumu gözlendi. Sonuç: Çalışmamızın sınırları dahilinde test edilenPathFile, ProGlider ve manuel eğelerin 5 farklı ölçüm noktasında göstermişolduğu sapmalar arasında fark bulunamamıştır.Anahtar Kelimeler: Endodonti, Nikel-Titanyum, PathFile, ProGlider, Rehber Yol

Anahtar Kelimeler

Endodonti, Nikel-Titanyum, PathFile, ProGlider
1. Roland DD, Andelin WE, Browning DF, et al. The effect of preflaring on the rates of separation for 0.04 taper nickel titanium rotary instruments. J Endod 2002;28:543-5.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Taha ÖZYÜREK
Gülşah USLU
Koray YILMAZ