Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 195 - 212 2016-04-30
Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Satışından Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi
Yunus DEMİRLİ,Kadir AYYILDIRIM
18 261

Öz Yabancı gerçek kişilerin, Türkiye'de taşınmaz satışından elde ettikleri kazançlar gelir vergisi kapsamında değer artışı kazancı olarak vergilendirilmektedir. Bu çalışmada yabancıların taşınmaz satışından elde ettikleri değer artışı kazançları üzerindeki; vergileme kapsamının, tam ve dar mükellefiyetler arasındaki vergileme farklılıklarının tespiti, vergilendirme yetkisinin belirlenmesi ve sorunlu hususların çözümü için öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda vergi alacağının güvence altına alınması, vergilemede adalet ve basitlik ilkelerinin sağlanması amacıyla; taşınmaz satış bedelinin beyan yerine uzman raporları ile belirlenmesi, değer artışı kazançlarının tam – dar mükellef, yabancı - vatandaş ayırımı gözetmeksizin tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinin bir ön şartı olarak ilgili vergi dairesine beyan edilerek, hesaplanan verginin ödenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Satışından Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Yunus DEMİRLİ
Kadir AYYILDIRIM