Cilt: 1 Sayı : 21
Anadolu Ağızlarında Ki Bağlama Edatlı İle Kurulan Yardımcı Cümleler
SUB-ORDINATE CLAUSES THAT BASED ON PARTICLE Kİ IN ANATOLIAN DIALECTS
Suzan TOKATLI

29 129

Bağlama edatları ile kurulan yardımcı cümleler, ilk olarak Uygurlar döneminde Soğud ve Tohar gibi İranlı kavimlerin etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır. Ki bağlama edatıyla kurulan yardımcı cümleler de Farsçadan çevirilerin yapıldığı Eski Anadolu Türkçesi döneminde yaygın olarak görülmektedir. Türkçenin yapısına uymayan ki’li birleşik cümleler, bugün Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil eklerini kullandığımız için çok yaygın değildir. Bu yazıda, Anadolu ağızlarında ki’li yardımcı cümlelerin kullanımını ve temel cümledeki görevlerini Anadolu ağızları metinlerinden seçtiğimiz örneklerle göstermeye çalışacağız
Sub-ordinate clauses that made by particles has been used first under influence of Iranian nations as Soğds and Tohars. This kind combining is seen in Ancient Anatolian Turkish era when translation activity from Perisian Language was pregressive. Combinning sentences that used with particle ki, isn’t used widely in Turkey Turkish thanks to Turkish relative clauses. We will try view in this article, the subject using material of Anatolian dialects
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Suzan TOKATLI