Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 189 - 197 2019-10-18
The Validity and Reliability Study of Work Engagement Ultra Short Version (UWES-3) Proposal of an Alternative Version (UWES-6)
İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi
Murat GÜLER,Fatih ÇETİN,H. Nejat BASIM
23 261

Anahtar Kelimeler

Basım, H. N. & Şeşen, H. (2009). Örgütsel adalet algısı-örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü. On yedinci Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri, Eskişehir, 21-23 Mayıs, 2009.
Birincil Dil tr
Konular İş, İşletme
Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-7370-2976Yazar: Murat GÜLER (Sorumlu Yazar)Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2487-9553Yazar: Fatih ÇETİN Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-3407-5049Yazar: H. Nejat BASIM Kurum: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Murat GÜLER
Fatih ÇETİN
H. Nejat BASIM