Cilt: 12 Sayı : 1
Mısır Tahılında Nişasta Analizi İçin Near Infra Red Spectroscopy (NIR) Kalibrasyonu Oluşturulması
Establishing Near Infra Red Spectroscopy (NIR) Calibration for Starch Analysis in Corn Grain
Ercan TOMAS,İsmail BAYRAM

45 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anonymous. http://www.kanatlıbilgi.com.tr ; Accessien date : 08.03.2016.
Ercan TOMAS,İsmail BAYRAM