Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 1 Sayfalar 199 - 210 2010-02-01
EFFICIENCY OF MUTATION RATE FOR PARALLEL MACHINESCHEDULING WITH GENETIC ALGORITHM
PARALEL MAKİNALARIN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇİZELGELENMESİNDE MUTASYON ORANININ ETKİNLİĞİ
Murat KOCAMAZ,Ural Gökay ÇİÇEKLİ
33 261

Genetic algorithms (GA) have been extensively used in parallel machine scheduling as a type of heuristic method. Depends on rate of operators, GA represents affirmative or negative performance. One of these operators is mutation rate. In this study, we addressed efficiency of mutation rate on GA for parallel machine scheduling
Genetik algoritma (GA), karmaşık olarak bilinen paralel makinaların çizelgelenmesi problemlerinin çözümlenmesinde kullanılan sezgisel bir yöntemdir. GA, sahip olduğu operatörlerin gerçekleşme oranlarına bağlı olarak olumlu veya olumsuz performans göstermektedir.Bu operatörden bir tanesi de mutasyon oranıdır. Bu çalışmada paralel makinaların çizelgelenmesinde mutasyon oranının genetik algoritma performansı üzerine etkisi araştırılmıştır

Anahtar Kelimeler

Borovska P. 2006. „Solving the Travelling Salesman Problem in Parallel by Genetic Algorithm on Multicomputer Cluster‟. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech‟06, 15-16 June 2006, University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2010


Makalenin Yazarları
Murat KOCAMAZ
Ural Gökay ÇİÇEKLİ