Cilt: 9 Sayı : 4
Kedi Ve Köpeklerde Laktatın Klinik Önemi
Clınıcal Sıgnıfıcance Of Lactate In Dogs And Cat
Durmuş Fatih BAŞER,Banu KARAKAŞ,Turan CİVELEK

41 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anonim Usefulness of lactate measurement in practice. http://www.vettimes.co.uk/article/usefulness-of-lactate-measurement-in-practice/?format=pdf, Erişim tarihi: 22.06.2016
Durmuş Fatih BAŞER,Banu KARAKAŞ,Turan CİVELEK