Cilt: 4 Sayı : 2
d
Beyaz Nokta Lezyonlarının Teşhis ve Tedavi Yöntemleri
Methods of Diagnosis And Treatment of White Spot Lesions
Meltem Derya AKKURT,Günseli Güven POLAT,Ceyhan ALTUN,Feridun BAŞAK

1.4K 129

Beyaz nokta lezyonları çürüğün başlangıç aşamasında görülen, opak renkli ve minenin dekalsifiye olduğunu gösteren lezyonlardır. Bu lezyonlar tedavi edilmediği takdirde kavitasyon oluşabilir ve çürük gelişebilir. Çürük riski yüksek, ağız apareyi kullanan ya da ortodontik tedavi gören hastalarda beyaz nokta lezyonlarına daha sık rastlanmaktadır. Diş hekimleri, lezyonların muayenesi sırasında kavitasyon oluşturmaktan ve iatrojenik zarar vermekten kaçınmalıdır. Lezyonlar teşhis edildiğinde vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.Bu derlemede, beyaz nokta lezyonlarının oluşumu ile teşhis ve tedavi yöntemleri güncel literatür ışığında derlenmiştir
White spot lesions are common in initial phase of the carious lesions. These lesions are decalcification areas of enamel and have opaque color. If these lesions are not treated, caries can progress and cavitation may occur. White spot lesions are frequently seen in patient with high caries risk and patients using prosthesis or undergoing orthodontic treatment. During the dental examination, dentist should avoid iatrojenic damage and the lesion becoming a cavity. When the lesions are diagnosed, dentist should begin the treatment immediately. In this review, information about common white spot lesions and diagnosis methods of this lesions is discussed. Additionally, treatment methods of white spot lesions and studies about remineralization of lesions are explained.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW, Mc Tigue DJ, Nowak AJ. Pediatric Dentistry:Infancy Thorough Adolescence. Elsevier Sounders,Fourth Edition, 199- 203,2005