Cilt: 1 Sayı : 1
YEŞİL PAZARLAMA YAKLAŞIMIYLA MOTORLU TAŞITLARIN ÇEVRE VERGİSİ KAPSAMINA ALINMASI
GETTING MOTOR VEHICLES TO ENVIRONMENTAL TAX SCOPE WITH GREEN MARKETING APPROACH
Bahar GÜRDİN

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bilici N. ve Bilici A. (2016). Mali Hukuk, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, AnkaraÇelikkaya A. (2010). Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesinde Yeni Eğilim: Karbon Temelli Vergileme Modeli, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 266, KasımDemir M.A. (2013). Türkiye’de Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesinin Analizi ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara Erbaşlar G. (2012). Yeşil Pazarlama, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, Haziran, (94-101)Eurostat-European Commision. (2001). Environmental Taxes/A Statistical Guide, Eurostat theme 21, Economy and Finance 2001 Edition, LuxembourghEurostat-European Comission. (2013). Environmental Taxes/A Statistical Guide, 2013 Edition, LuxembourghFerhatoğlu E. (2003). Avrupa Birliği’nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı:3, 1-7Klier T. ve Linn J. (2012). Using Vehicle Taxes to Reduce Carbon Dioxide Emissions Rates of New Passanger Vehicles: Evidence from France, Germany, and Sweden, CEEPR WP, 2012-011, (1-41)Polat S. (2014). Çevre Vergisi Bağlamında Motorlu Taşıtlar Vergisi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, TrabzonSteinbach N., Palm V., Cederlund M., Georgescu A. ve Hass J. (2009). Environmental Taxes. 14th Meeting of the London Group on Environmental Accounting, 27 – 30 April, CanberraŞahinligil H. B. (2013). Motorlu Taşıtlar Üzerinden Alınan Vergiler ve Dünya Uygulamaları, Vergide Gündem, Dolaylı Vergiler Özel Sayısı, MayısÜstün Ü. S. (2012). Motorlu Taşıtlar Üzerinden Alınan Vergilerin Çevreyi Korumaya Yönelik ve Adil Olarak Düzenlenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, (153-190)www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=G (04.11.2017)www.gib.gov.tr/gibmevzuatwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf (05.11.2017)www.muhasebeturk.org (05.11.2017)www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24601 (05.11.2017)
Bahar GÜRDİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.