Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 65 Sayfalar 233 - 247 2018-01-07
COGNITIVE STRUCTURES OF ELEMENTARY SCHOOL THIRD GRADE STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS ASSOCIATED WITH THE THEME “MY EXCITEMENT AT SCHOOL” IN THE LIFE SCIENCE CLASS CURRICULUM
İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ “OKUL HEYECANIM” TEMASINDAKİ KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI
Aslı GÜNDOĞAN,Mehmet GÜLTEKİN
18 261

Anahtar Kelimeler

Altun, A. (2016). 2015 Hayat bilgisi derslerinde kavram öğretimi. S. Güven ve S. Kaymakçı (Ed.). Hayat bilgisi öğretimi içinde (s.180-211). Ankara: Pegem Akademi. Aydoğmuş, A. ve Coşkun Keskin, S. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Süreç Odaklı Ölçme Ve Değerlendirme Araçlarını Kullanma Durumları: İstanbul İli Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 110-123, [Online]: http://atif.sobiad.com/sobiadfiles/sobiadarsiv2/TBTKK/mersinefd/1002000197.pdf adresinden 12 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Aslı GÜNDOĞAN Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Mehmet GÜLTEKİN Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Aslı GÜNDOĞAN
Mehmet GÜLTEKİN