Yıl 1996, Cilt: 36 Sayı : 1 Sayfalar 43 - 50 1996-06-01
Genetic and Phenotypic Parameter Estimates For Birth Weight in Holstein Cattle Raised At Kahramanmaraş State Farm
KAHRAMANMARAŞ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN HOLSTEİN SIĞIRLARDA DOĞUM AĞIRLIĞINA İLİŞKİN GENETİK VE FENOTİPİK PARAMETRE TAHMİNLERİ
Ali KAYGISIZ
7 261

The purpose of this study is to estimates genetic and phenotpyic parameters for birth weight in Holstein cattie raised at Kahramanmaraş State Farm
Bu çalışmada, Kahramanmaraş TİGEM İşletmesinde yetiştirilen Holstein sığırlarda doğum ağırlığına ilişkin genetik ve fenotipik parametre tahminleri yapılmıştır. Doğum ağırlığına ilişkin en küçük kareler ortalaması 29.90 ± 0.90 kg bulunmuştur. Doğum ağırlığına sıra, yıl ve cinsiyet etkisi önemsiz bulunmuştur. Doğum ağırlığına ilişkin kalıtım derecesi 0.07 ± 0.02, tekrarlanma derecesi 0.36 ± 0.05 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 1996
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 1996


Makalenin Yazarları
Ali KAYGISIZ