Cilt: 9 Sayı : 3
Sivas İlinde Bazı Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Sığır Besi Yemlerinde Okratoksin-A Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Ochratoxin A Levels in Feeds of Beef Cattle From Some Livestock Enterprises in Sivas
Kurşat YILMAZ,Dilek AKSU ELMALI

59 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abramson D, Hulasare R, White NDG, Jayas DS, Marquardt RR. Mycotoxin Formation in Hulless Barley During Granary Storage at 15 and 19% Moisture Content. Journal of Stored Products Research. 1999; 35: 297-305.
Kurşat YILMAZ,Dilek AKSU ELMALI