Cilt: 14 Sayı : 53
DTÖ’NE KATILIM SONRASI ÇĐN'DE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR EKONOMĐK BÜYÜME
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH WITH WTO ACCESSION IN CHINA
Meriç SUBAŞI ERTEKİN,Betül YÜCE DURAL

21 129

Çin, 1978 yılında piyasa odaklı reformların kabulünden bu yana önemli ölçüde büyümüştür. Ekonomik yapının ve ekonomik büyüme modelinin dönüşümü olarak ifade edilen bu reform hareketi büyüme beklentilerinde önemli rol oynamaktadır. Çin'in ekonomik büyümesi 11 Aralık 2001 tarihinde Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne katılımı ve ekonomik açıklıkla daha da artmıştır. Bu durum, birçok yönden bazı fırsatlar getirmekle birlikte aynı zamanda riskler de getirmektedir. Ancak, Çin'in uzun vadeli ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliği konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu çalışma, literatür incelemesi, tüketim, yatırım ve net ihracat ve ithalatın toplamı olarak çıktı artışı ve DYY aracılığıyla Çin'deki ekonomik büyümenin kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, hızlı ekonomik büyümeye karşın Çin ekonomisinde yapısal sorunların olduğu ve gelecekte zorluklarla karşılaşabileceği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

References
Meriç SUBAŞI ERTEKİN,Betül YÜCE DURAL