Yıl 2017, Sayı : 33 Sayfalar 183 - 191 2017-03-20
ÖRGÜT BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİNDEN BİRİ: MOBBİNG
Hürriyet ÇİMEN,Firuzan SAÇ
13 261

Öz Özellikleişgücü sayısının yüksek olduğu örgütlerde, bağlılık, sadakat, vatandaşlık ve örgütiklimini olumsuz etkileyen birçok olgu söz konusudur. Bunlarda birisi demobbingtir. Mobbing 1980’li yıllardan sonra yoğun olarak incelenmiş ve işyaşamında örgüt düzenini bozan bir durum olduğu ortaya çıkarılmıştır. Türkiyegibi az gelişmiş ve gelenekçi toplumların bu kavramla daha sonraki yıllardakarşılaşması ve mobbinge karşı kültürel direncin olması olasıdır. Ancakküreselleşen iş yaşamında önlem alınmadığı sürece mobbingle karşılaşılmasımuhtemeldir. Mobbingin örgüte zarar vermesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenlemobbingin nedenleri ve sonuçlarının bilinmesi ve buna karşı ne tür tedbirler alınabileceğininortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, mobbinge neden olanetkenlerin tanımlanması ve mobingin muhtemel bireysel ve örgütsel sonuçlarınınortaya konması ile mobbingin ortadan kaldırılması için örgütsel boyuttayapılması gerekenleri belirlemektir.

Anahtar Kelimeler

mobbing, örgüt, örgütsel başarısızlık, mobbingle mücadele
ALTUNTAŞ, C., Çalışan Destek Programları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12, Sayı: 1, Yıl: 2010, ISSN: 1302 – 3284
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Hürriyet ÇİMEN
Firuzan SAÇ