Yıl 2013, Güz Sayfalar - 2013-09-21
The Impacts of the Economic Development Indicators on the Government Debt: A Case of Developed Countries
The Impacts of the Economic Development Indicators on the Government Debt: A Case of Developed Countries
Metin AKTAŞ
41 261

Because of the 2008 global economic crisis, debt levels of the developed countries have increased in the recent years. So, it is very crucial to be understood how economic development indicators affect the government debt levels. The purpose of this article is to examine these effects. In order to accomplish this analysis, data of 11 developed countries (Belgium, Canada, Finland, France, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Norway, Spain and United Kingdom) over the period 1980-2011 are used. Panel Cointegration method is employed to determine the impacts of GDP per capita, gross national savings, gross government total expenditure, gross government revenue and unemployment variables on the general government gross debt. The results of the panel cointegration analysis show that all of the variables analyzed have impacts on the gross government debt and the gross government total expenditure has the largest impact.
2008 Global ekonomik krizinden dolayı, gelişmiş ülkelerin borç seviyeleri son yıllarda artış göstermiştir. Bundan dolayı, ekonomik gelişmişlik göstergelerinin gelişmiş devletlerin borç seviyelerini nasıl etkilediklerinin bilinmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu etkileri incelemektir. İlgili analizi gerçekleştirmek için, Belçika, Kanada, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, İspanya ve İngiltere’den oluşan 11 gelişmiş ülkenin 1980-2011 dönemindeki verileri kullanılmıştır. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla, brüt ulusal tasarruflar, toplam brüt devlet harcamaları, brüt devlet gelirleri ve işsizlik değişkenlerinin toplam devlet brüt borcu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için Panel veri analiz yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, çalışmada kullanılan bütün değişkenlerin toplam devlet brüt borcu üzerinde etkiye sahip olduğunu ve bu değişkenlerden toplam brüt devlet harcamalarının en yüksek etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Metin AKTAŞ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.