Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 21 Sayfalar 285 - 307 2006-12-01
EDUCATION OF MOTHER TONGUE AND TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY
Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi
Mustafa Durmuş ÇELEBİ
23 261

This paper focuses on mother tongue teaching, foreign language learning and teaching in foreign languages. Among the popular problems of Turkish language; inadequacy of mother tongue teaching, language pollution, the negative effects of foreign languages, teaching in foreign languages, foreign language admiration and inadequacy of new vocabulary production can be listed. On the one hand, one group advocates the excluding foreign words from the language and coining new words instead, on the other hand one group advocates the unavoidable infusion of foreign words into the language in a global world. Yet one group emphasizes the importance of foreign language teaching and is in search of possible solutions to the problems of foreign language teaching, another group believes in the teaching in foreign languages and advocates that Turkish cannot be a language of science. Mother tongue is a vehicle reflecting the identity, culture and the self image of a nation. As a matter of fact, mother tongue teaching is one of the most important areas discussed in all countries. Therefore, mother tongue teaching should be handled a state policy rather than as an individual administrative initiative
Bu makalede anadili öğretimi, yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde eğitim incelenmektedir. Türk dilinin güncel sorunları arasında; anadili öğretimindeki yetersizlik, dil kirliliği, yabancı dillerin olumsuz etkileri, yabancı dilde eğitim, yabancı dile hayranlık ve yeni sözcük üretimindeki yetersizlikler sayılabilir. Anadili öğretimi ile ilgili sorunlar yıllardan beri çözülememesine rağmen her yıl bu sorunlara yenileri eklenmektedir. İşin ilginç tarafı da, bu sorunların bazıları üniversiteler gibi olası çözüm merkezleri olan kurumlar tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Anadilin sadeleşmesi ve yabancı dilde eğitim üniversitelerde tartışılan sorunlar arasında sayılabilir. Bir yandan bir grup dildeki yabancı sözcüklerin arındırılması ve yerlerine yeni sözcüklerin üretilmesini savunurken, diğer yandan bir başka grup küresel dünyada yabancı sözcüklerin dile katılımını önlemenin imkânsızlığını savunmaktadır. Bir diğer grup yabancı dil öğretimin önemini ve yabancı dil öğretimindeki sorunlara olası çözüm önerilerini araş- tırmayı vurgularken, diğer bir grup yabancı dilde eğitime inanmakta ve Türkçenin bir bilim dili olamayacağını savunmaktadır. Anadili bir ulusun kimliğini, kültürünü ve benliğini yansıtan bir araçtır. Aslında anadili öğretimi hemen tüm ülkelerde tartışılan en önemli konulardan birisidir. Bu yüzden anadili öğretimi bireysel hükümetlerin karar önceliğinden ziyade bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Mustafa Durmuş ÇELEBİ