Cilt: 6 Sayı : 22
ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ömer Çiftçi - Mehmet Akif Çeçen - Deniz MELANLIOĞLU

24 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acarlar, F., Ege, P. ve Turan, F. (2002). Türk Çocuklarında Üstdil Becerilerinin Gelişimi ve Okuma ile İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, S.50, ss.63-73.
Ömer Çiftçi - Mehmet Akif Çeçen - Deniz MELANLIOĞLU