Cilt: 15 Sayı : 1 - Cilt: 15 Sayı : 1
LİBERALİZASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET HADLERİ TRENDİ VE DIŞ TİCARET HADLERİNDEKİ DEĞİŞMELERİN GELİR ETKİSİ
M. Faysal GÖKALP

1.4K 129

Öz tren1980 sonrası dönemde korumacı politikalar yerine liberal (dışa açık) ekono-mi politikaları uygulayan Türkiye’de, dış ticaret hadlerindeki değişmelerin gelir etkisinin hesaplanması, dış ticaretten kazançların bir göstergesi olduğu için, önem taşımaktadır. 1980-1998 döneminde, Nicholson yöntemi kullanıldığında, dış ticaret hadlerinin gelir etkisinin 6 862.5 milyon dolar olarak olumlu olduğu hesaplanmıştır. Ancak, Sachs-Dornbush yöntemi ile aynı dönemdeki gelir etkisi öçüldüğünde, dış ticaret hadlerindeki değişmelerin GSYİH’yı yıllık ortalama -%0.24 oranında olum-suz yönde etkilediği hesaplanmıştır.After 1980's, Turkey began to apply liberal (outward-oriented) economic policies instead of protective policies. So, calculation of income effects on terms of trade changes, which is on indicator of benefits from foreign trade, become important. Income effects on terms of trade during 1980-1998 period, which is calculated by Nicholson method, is 6 862.5 million dolar and it is positive. But, when Sachs-Dombusch method is used for the same period, it is found out that it has a yearly negative effect of -0.24% on GDP.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

M. Faysal GÖKALP
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.