Cilt: 6 Sayı : 4
Kronolojik, dental ve iskeletsel yaş arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Fatma Büşra DOĞAN,Faruk AKGÜNLÜ

1.4K 129

Öz Amaç: Yaş tahmini sadece kişisel tanımlama için değil, tıp ve diş hekimliğindetedavi planlaması için de büyük önem taşımaktadır. Büyüme ve gelişim genetik,epigenetik, çevresel faktörler, beslenme durumu ve hormonal faktörler gibiçeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu nedenle bireylerin olgunlaşmadurumu incelenirken kronolojik yaştan ziyade diş ve iskelet olgunlaşma durumudeğerlendirmesine dayanan “biyolojik yaş” esas alınır. Bu çalışmanın amacıkronolojik yaş ile dental ve iskeletsel yaşın ilişkisini değerlendirmek vearalarında korelasyon olup olmadığını saptamaktır.Gereç ve Yöntemler:78 hastanın (10.42-16.5 yaşları arası) el-bilekgrafileri ile panoramik radyografileri incelenmiştir. Dental yaş tayini içinWilliems yöntemi, iskeletsel yaş tayini içinse Fishman yöntemi kullanılmıştır.Bulgular: İskeletsel yaş ile kronolojik yaş ortalamalarının karşılaştırılmasındakadın hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken erkeklerdefark saptanmıştır (kadın p=0.906, erkek p=0.041). Dental yaş ile kronolojikyaşın karşılaştırılmasında da her iki cinsiyet grubunda da fark saptanmamıştır(p>0.05). Kronolojik yaş ile hem iskeletsel yaş hem de dental yaş arasındaher iki cinsiyet grubunda da pozitif korelasyon mevcuttur. Ayrıca dental yaşile iskeletsel yaş arasında da pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir.Sonuç: Yapılan bu çalışma kronolojik yaş ile hem dental hem de iskeletselyapının değerlendirme yöntemleri arasında güçlü bir ilişki olduğunugöstermektedir. Kronolojik yaş tahmininin mümkün olmasının yansıra, dental veiskeletsel yaşın tespiti kişinin olgunluk durumu ve büyüme gelişim paternininincelenmesinde de önem taşımaktadır.ANAHTAR KELİMELEREl-bilekgrafisi, İskeletsel yaş, Kronolojik yaş, Panoramik radyografi
Anahtar Kelimeler: El-bilek grafisi, İskeletsel yaş, Kronolojik yaş, Panoramik radyografi

Kaynakça

1. Patel PS, Chaudhary AR, Dudhia BB, Bhatia PV, Soni NC, Jani YV. Accuracy of two dental and one skeletal age estimation methods in 6-16 year old Gujarati children. J Forensic Dent Sci. 2015;7(1):18.2. Yadav V, Loomba A, Autar R. A comparative evaluation of dental calcification stages and skeletal maturity indicators in North-Indian children. Natl J Maxillofac Surg. 2017;8(1):26.3. Krailassiri S, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S. Relationships between dental calcification stages and skeletal maturity indicators in Thai individuals. Angle Orthod. 2002;72(2):155-66.4. Mohammed RB, Kalyan VS, Tircouveluri S, Vegesna GC, Chirla A, Varma DM. The reliability of Fishman method of skeletal maturation for age estimation in children of South Indian population. J Nat Sci Biol Med. 2014;5(2):297.5. Saadé A, Baron P, Noujeim Z, Azar D. Dental and skeletal age estimations in Lebanese children: A retrospective cross-sectional study. J Int Soc Prev Community Dent. 2017;7(3):90.6. Manjunatha B, Soni NK. Estimation of age from development and eruption of teeth. J Forensic Dent Sci. 2014;6(2):73.7. Mani SA, Naing L, John J, Samsudin AR. Comparison of two methods of dental age estimation in 7–15‐year‐old Malays. Int J Paediatr Dent. 2008;18(5):380-8.
Fatma Büşra DOĞAN,Faruk AKGÜNLÜ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.