Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 51 - 78 2018-04-30
THE ROLE OF NEWLY ESTABLISHED UNIVERSITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF BİNGÖL / Bölgesel Kalkınmada Yeni Kurulan Üniversitelerin Rolü: Bingöl Örneği
BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: BİNGÖL ÖRNEĞİ / The Role Of Newly Established Universities In Regional Development: The Case Of Bingöl
Meltem ERDOĞAN,Veysel KARAGÖL
13 261

Anahtar Kelimeler

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M.A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9939-0173Yazar: Meltem ERDOĞAN

Orcid : 0000-0001-9939-0173Yazar: Veysel KARAGÖL (Sorumlu Yazar)Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Meltem ERDOĞAN
Veysel KARAGÖL