Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 20 Sayfalar 233 - 246 2010-12-01
HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI VE ALT GELİR GRUPLARINDA BİR UYGULAMA: MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Gülise GÖKÇE,Ali ŞAHİN,Yasin BULDUKLU
11 261

Öz trenAlt gelir grubundaki bireyleri motive eden ve onların örgüt amaçlarını benimsemesini sağlayan faktörlerin neler olduğunun araştırılması örgütsel başarı açısından önemlidir. Motivasyon konusunda pek çok çalışma yapılmış ancak; alt gelir seviyesindeki bireyleri motive eden unsurlar, bilimsel olarak yeterince araştırılmamıştır. Pek çok kişiye göre onları motive eden esas unsurlar, ekonomik ödüllerdir. Ancak bazı araştırmalar, bu gruptaki çalışanların psiko-sosyal faktörler tarafından da güdülenebildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da alt gelir grubunda bulunan bireyleri motive eden faktörlerin neler olduğu Herzberg’in “Çift Faktör Teorisi” çerçevesinde incelenmektedir.Examing the factors that motivates low-income individuals and maket hem adapted to the organization’s goals is importance for organizational success. Although there are many stduies on motivation in literature, the factors which motive the individuals have not examined sufficiently. Economic prices are the main motivational tools for many people. But according to some stduies, the employees in this goup can be motived by psycho-social factors as well. So the stduy examine the factors which motivate low-income individuals in the context of Herzberg’s Two Factor Theory.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2010


Makalenin Yazarları
Gülise GÖKÇE
Ali ŞAHİN
Yasin BULDUKLU