Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı : 5 Sayfalar 88 - 106 2016-08-05
VERGİLEMENİN ULUSLARARASI BOYUTLARINDAN ÇİFTE VERGİLENDİRME SORUNSALININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNE ETKİSİ
Ramazan ARMAĞAN,Ferhan BERKAY
12 261

Öz trenÇifte vergilendirme, geniş anlamda, aynı matrah üzerinden aynı dönem içinde ve aynı nitelikli mükerrer vergi alınmasıdır. Bu şekilde iki defa vergi almak vergi adaletini ve eşitliğini bozmakta ve modern vergilendirme ilkelerine de ters düşmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler yapılmakta ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden vergilendirmesi engellenmektedir. Bu çalışmada çifte vergilendirme kavramı açıklanmakta ve çifte vergilendirmenin giderek artmasının başlıca nedenleri özetlenmektedir. Çalışmada ayrıca çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve çeşitli ülke uygulamaları değerlendirilmiştirIn broad meaning, the double taxation is to charge or realise double taxation repeteadly with in the same period of time and on the same tax base which have the same essences. Such double taxation rather destroys the taxation equity and equality and so produces countrary outcomes regarding to modern taxation principles. By the preventive agreements for the double taxation the income tax would either be realised in dwelling or in the source country only or dividing the rights of taxation in between the two countries was aimed to be put in order. By such arrangements made the double taxation of income by both countries all at once will be prevented. In this study, double taxation concept was explained and the main reasons of the gradual increase are summarised. This study also the preventive metods of double taxation and various concerning applications of different countries were evaluated

Anahtar Kelimeler

trenGloballeşme, Çifte Vergilendirme, Önleme AntlaşmalarıGlobalization, Double Taxation, Prevention Agreements
Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası, www.ikv.org.tr/pdfs/961fd1e2.pdf (26.01.2011)
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Ramazan ARMAĞAN
Ferhan BERKAY