Yıl 2007, Cilt: 8 Sayı : 12 Sayfalar 95 - 109 2007-06-01
Ali Bey’s Counsel for Sultans and The Features a Sultan Ought to Have
Âlî Bey'den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler
Sadettin EĞRİ
16 261

Turkish literature adress to our aesthetic and spuritual world by verses and express certain ideas at the same time. Gelibolulu Mustafa Ali, a famous historian, administrator and poet of XVI.th century, and his book Nushatü’s-Selâtîn is a critical evaluation of his time. In the first chapter of is book Ali lists 17 necessities a sultan must take into consideration and obey. He supports his ideas by providing examples and selected poems
Türk edebiyatı, ruh ve estetik dünyamıza manzumelerle hitap ederken, belli bir fikri de dile getirir. Kültür tarihimizde mevcut olan pek çok eser ise, hemen her alanda yazılmış ve dikkatlere sunulmuştur. Çok zengin bilgi ve tecrübeye sahip olan XVI. yüzyıl şairlerinden Gelibolulu Mustafa Âlî, şair-tarihçi-idareci kimliği ile şöhret bulmuştur. Pek çok eseri olan şairin özellikle Nushatü’s-Selâtîn adını verdiği kitabı; o devrin eleştirel aynası gibidir. Eserin birinci bölümünde padişahların mutlaka dikkat etmesi ve uyması gereken “17 Lâzime”den bahsederken; devlet ve toplum hayatında rastlanabilecek olaylara dikkati çekmiş ve tespitleriyle birlikte tavsiyelerini de sıralamıştır. Ayrıca ele aldığı konuyu, uygun şiirlerle desteklemiştir

Anahtar Kelimeler

Andreas Tietze: Mustaf Âlî’s Counsel for Sultans of 1581, Wien, part- I,1979/partII-1982.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2007


Makalenin Yazarları
Sadettin EĞRİ