Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 69 - 76 2020-03-31
Meta-analysis of Prevalence of Cronobacter sakazakii in Foods Consumed in Turkey
Türkiye’de Tüketime Sunulan Gıdalarda Cronobacter sakazakii Prevalansların Meta-analiz ile Belirlenmesi
Serhat AL,Adalet DIŞHAN,Elif ÇELİK,Aytaç AKÇAY
35 261

In this study, it is aimed to make meta-analysis of the prevalence of Cronobacter sakazakii in various foods consumed in Turkey. The prevalences of C. sakazakii detected in the different independent studies were combined to provide a common prevalence estimate and heterogeneities between studies were investigated. The study material consisted of 22 studies investigating C. sakazakii prevalence in a total of 2463 food samples included infant formula, infant formula ingredients, milk and dairy products and meat and meat products between the years 1997-2019 was carried out in Turkey. As a result of the meta-analysis, the common prevalence of C. sakazakii was detected as (%95 Confidence Interval; 0.021-0.044) for all studies. In the evaluated studies, infant formula, infant formula ingredients, milk and dairy products and meat and meat products were identified as sub-groups due to sufficient prevalence data and meta-regression analysis was applied between sub-groups. Accordingly, the prevalence of C. sakazakii in infant formula, infant formula ingredients, milk and dairy products and meat and meat products were determined as 0.01 (0.00-0.01), 0.11 (0.04-0.18), 0.05 (0.02-0.08) and 0.03 (0.00-0.06) in Turkey, respectively. Heterogeneities due to sampling size of studies on the presence of C. sakazakii in foods consumed in Turkey were corrected and main prevalence of the pathogen in Turkey is calculated. The study concluded that the pathogen is epidemiologically important and effective implementation of food safety management systems in the food production chain is necessary for public health.
Bu çalışmada, Türkiye’de tüketime sunulan çeşitli gıdalarda tespit edilen Cronobacter sakazakii prevalanslarının meta-analizinin yapılması amaçlanmıştır. Birbirinden bağımsız olarak yapılmış çalışmalarda belirlenen C. sakazakii prevalansları birleştirilerek Türkiye için ortak prevalans kestirimi sağlanmış ve çalışmalar arası heterojenlikler araştırılmıştır. Çalışma materyalini, 2008-2019 yılları arasında Türkiye’de yapılmış C. sakazakii prevalansının belirlendiği 22 adet çalışma ve bu çalışmalarda incelenen 2463 gıda numunesi oluşturmuştur. Meta-analiz sonucunda C. sakazakii ortak prevalans değeri 0.033 (%95 Güven aralığı; 0.021-0.044) olarak bulunmuştur. İncelenen çalışmalarda bebek maması, bebek maması yapımında kullanılan hammaddeler, süt ve süt ürünleri ve et ve et ürünleri, yeterli prevalans verisi bulunduğundan alt gruplar olarak belirlenmiş ve alt gruplar arası meta-regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre Türkiye’de C. sakazakii prevalansı; bebek maması, bebek maması hammaddeleri, süt ve süt ürünleri ve et ve et ürünlerinde sırasıyla 0.01 (0.00-0.01), 0.11 (0.04-0.18), 0.05 (0.02-0.08) ve 0.03 (0.00-0.06) olarak ortaya konulmuştur. Türkiye’de tüketime sunulan gıdalarda C. sakazakii varlığına ilişkin yapılan çalışmaların örneklem büyüklüğüne bağlı olarak göstermiş oldukları heterojeniteler giderilmiş ve patojenin Türkiye geneli ortak prevalansı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda etkenin epidemiyolojik olarak önemli olduğu ve üretim zincirinde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin etkin olarak uygulanmasının halk sağlığı açısından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Abebe GM. Çeşitli Gıda Örneklerinden İzole Edilen Enterobacter Sakazakıı’nin Biyofilm Oluşumunun Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2721-9275Yazar: Serhat AL (Sorumlu Yazar)Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-8097-1648Yazar: Adalet DIŞHAN Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-5073-1907Yazar: Elif ÇELİK Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-6263-5181Yazar: Aytaç AKÇAY Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Serhat AL
Adalet DIŞHAN
Elif ÇELİK
Aytaç AKÇAY