Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 97 - 105 2011-06-30
Determination of Yield and Yield Components in Different Growing Periods of Some Cotton Varieties (G. hirsutum L. and G. barbadense L.) and Lines Obtained From Inter-Specific Crosses (G. hirsutum L. x G. barbadense L.) Under Kahramanmaraş Conditions
Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Verim, Verim Unsurlarının Belirlenmesi
Ali Rahmi KAYA,Tamer ERYİĞİT,Burhan ARSLAN
17 261

Bu çalışma, bazı pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) çeşitlerinin ve türler arası melezlemelerle elde edilen hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) verim, verim unsurlarını belirlemek, uygun anaç ve melez kombinasyonlarını saptamak amacı ile Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2002 ve 2003 yılı pamuk yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal olarak Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen 9 çeşit ve 9 melez hat kullanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, incelenen özelliklerin çeşit/hatlara ve yıllara göre önemli derecede farklı olduğu belirlenmiştir. En yüksek kütlü pamuk verimi Sayar-314 çeşidinden elde edilmiştir. Melez hatlardan verim unsurları yönünden anaçları geçen olmamıştır. Ancak melez hatlar içerisinde kütlü pamuk verimi yönünden Çukurova-1518 x Aşkabat-71’in en ümitvar hat olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Akçar, H., 1986. Çukurova Koşullarında, İki Pamuk Çeşidinde (Gossypium hirsutum L.) Farklı Ekim Şekillerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Birincil Dil tr
Konular Fen, Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2011
Bölüm Tarla Bitkileri / Field Crops
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Ali Rahmi KAYA
Tamer ERYİĞİT
Burhan ARSLAN