Yıl 2019, Cilt: 17 Sayı : 2 Sayfalar 219 - 258 2019-01-25
Revocation of Trade Mark on the Ground of Non-Use According to Turkish Industrial Property Code - An Evaluation in the Light of Court of Justice of European Union’s Recent Decisions
Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme
İbrahim BEKTAŞ
23 261

Markanın iptali, Avrupa Birliği hukukunda, 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük’te düzenlenmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, markanın iptali konusunda, Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerini esas almaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) özellikle 2015-2018 yılları arasında verdiği kararlardan hareketle ilgili düzenlemelerin nasıl anlaşılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Güncel kararların neredeyse tamamı “kullanmama” nedenine dayandığından, çalışma “kullanmama nedeni ile iptal” konusuna özgülenmiştir. ABAD kararları ışığında bu çalışmada cevap aranan temel sorular şunlardır: Markanın kullanılması ne demektir? Hangi örneklerde markanın “ciddi biçimde kullanıldığı” kabul edilmektedir? Kararlarda, “ticarî kullanım” ya da “işletme içi kullanım” gibi ölçütler nasıl uygulanmaktadır? Markanın tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması konusundaki güncel kararlar nelerdir? Hangi olaylar kullanmama için haklı sebep oluşturabilir? Markanın kısmen iptali konusundaki örnekler ve sorunlar nelerdir?

Anahtar Kelimeler

Arkan, Sabih. Marka Hukuku, C. II. Ankara: AÜHF Yayınları,1998 (Anılış: C. II).
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
İbrahim BEKTAŞ