Cilt: 14 Sayı : 4
İlişkisel ve İşlemsel Psikolojik Sözleşmede Algılanan İhlalin İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi
The Effect of Relational and Transactional Psychological Contract Breach on Turnover Intention and Perceived Organizational Support
Ozan BÜYÜKYILMAZ,Ahmet F. ÇAKMAK

1.4K 129

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşmelerin iki türü olan ilişkisel ve işlemsel sözleşmelerde algılanan ihlalin, işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaç kapsamında, Türkiye’de yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 570 akademik personelden anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ilişkisel psikolojik sözleşmede algılanan ihlalin, işten ayrılma niyetini artırıcı ve algılanan örgütsel desteği azaltıcı bir etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. İşlemsel psikolojik sözleşme algılanan ihlalin ise işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı, fakat yalnızca işlemsel sözleşmenin faydalar boyutunda algılanan ihlalin, algılanan örgütsel desteği azaltıcı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir
The purpose of this study is to determine the effect of relational and transactional psychological contract breach on turnover intention and perceived organizational support. For this purpose data for the sample was collected from 570 academicians from state and foundation universities in Turkey via survey method. Hierarchical regression analyses were conducted to test the hypotheses. The results show that relational psychological contract breach had an increasing effect on turnover intention and had a reducing effect on perceived organizational support. On the other hand, transactional psychological contract breach had an insignificant effect on turnover intention, but only the benefits dimension of transactional psychological contract had a reducing effect on perceived organizational support
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anderson, N. ve Schalk, R. (1998) “The Psychological Contract in Retrospect and Prospect” Journal of Reciprocity through the Lens of the Psychological Organizational Behavior, 19: 637-647. Contract: Employee and Employer Perspective” European
Ozan BÜYÜKYILMAZ,Ahmet F. ÇAKMAK
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.