Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı : 1 Sayfalar 57 - 93 2016-06-13
The Effects of Pscyhological Capital on Employees’ Innovative Work Behavior and Their Performance: A Study in Defence Industry
Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma
Memduh BEGENİRBAŞ,Ercan TURGUT
15 261

Anahtar Kelimeler

ADAMS, V. H., SNYDER, C. R., RAND, K. L., KING, E. A., SIGMAN, D. R.,PULVERS, K. M. (2002), “Hope In The Workplace”, Workplace Spirituality and Organization Performance, (Ed. R. Giacolone, C. Jurkiewicz), Sharpe, New York, 367-389.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Memduh BEGENİRBAŞ
Ercan TURGUT