Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 26 - 38 2019-04-03
Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi
Ferda TATOĞLU,Hüseyin İçen
13 261

Öz Son dönemde çevre kirliliği ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin varlığının ve niteliğinin analizi birçok çalışmaya konu olmaktadır. Söz konusu yaklaşım çeşitli ülke ya da ülke grupları için farklı ekonometrik modeller ve yöntemler yardımıyla analiz edilmiş ve sonuçların çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada, Çevresel Kuznets Eğrisinin çok daha detaylı ve kapsayıcı bir şekilde analiz edilebilmesi için panel veri setine ülke ve zaman boyutunun yanı sıra ülkelerin gelir grupları da bir boyut olarak eklenmiş ve üç boyutlu panel veri modelleri ile çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ülke ve gelir grupları etkisinin varlığını gösterdiğinden ilave olarak gelir gruplarına göre ayrılmış veri seti ile iki boyutlu bir analiz de gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar alt ve üst gelir gruplarında Çevresel Kuznets Eğrisinin geçerli olduğunu fakat farklı çalıştığını; orta gelir grubu ülkelerde ise geçerli olmadığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler

Çok Boyutlu Panel Veri Analizi
Abbey, Edward Paul, (1977), The Second Rape of the West, The Journey Home, s. 183.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-4711-3371Yazar: Ferda TATOĞLU Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8982-8386Yazar: Hüseyin İçen (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Ferda TATOĞLU
Hüseyin İçen