Cilt: 62 Sayı : 2
d
TİCARİ SERBESTLEŞME-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN BOOTSTRAP KANTİL REGRESYON YARDIMIYLA ANALİZİ
Hasan Alp ÖZEL,Funda SEZGİN

1.4K 129

Öz Günümüzde birçok alanda sıklıkla kullanılan küreselleşme kavramı, hayatımızın geniş bir alanını etkilemektedir. Küreselleşme ile birlikte üretim faktörleri dolaşımı önündeki ulusal sınırlar etkisini kaybetmekte ve dünya ölçeğinde büyük bir pazar oluşmaktadır. Ticari serbestleşme küreselleşmenin önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır. Her ekonomi yapısal özelliklerine göre çeşitli düzeylerde ticari serbestleşme politikaları uygulamaktadır. Ülkelerin ticari serbestleşme düzeyi, ticari açıklık seviyesiyle ölçülmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye'nin ticari açıklık seviyesinin ekonomik büyümeyi ne yönde ve derecede etkilediğinin belirlenmesidir. Analizde, 1998.Q1-2011.Q4 çeyrek dönemlik veriler ile “Bootstrap Kantil Regresyon” yöntemi uygulanmış, ticari açıklığın büyüme üzerinde arttırıcı istatistik anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ticari Serbestleşme, Ticari Açıklık, Bootstrap Kantil Regresyon

Kaynakça

ADES, F. Alberto, Edward L. GLAESER (1999), “Evidence on Growth, Increasing Returns, And The Extent of The Market”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 144, No. 3, 1999, pp.1025-1045.