Cilt: 4 Sayı : 3
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDININ BİST’TE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Mehmet Ali ÜNSAL,Cemal ÇAKICI

1.4K 129

Öz TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı kapsamında borsada işlem gören ve en çok çalışan istihdam eden şirketlerin finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları derinlemesine incelenmiştir. İnceleme sonuçları SPSS programına aktarılarak çapraz tablolamalar yapılmıştır. Geliştirilen hipotezler doğrultusunda veriler Anova (F Testi/Varyans Analizi) testine tabi tutulmuş, sonuçlar raporlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı, SPSS, Anova Testi (F Testi/Varyans Analizi)

Kaynakça

AKBULUT, Akın. Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. 1. Baskı, Ankara: Mizampaj Baskı -Cilt, 2015.
Mehmet Ali ÜNSAL,Cemal ÇAKICI