Yıl 2017, Cilt: 67 Sayı : 2 Sayfalar 31 - 58 2017-12-29
Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective
İslam Ekonomisi Perspektifiyle Bir Büyüme Modeli Çerçevesinde Üretim ve Sosyal Refah Fonksiyonu
Ahmet EFE
26 261

Our argument is that since the Islamic religion is valid and pervasive, its economic results should be more congruent, logical, and beneficial in providing human happiness and easing the burden of worldly life. Whereas the Western style subjugates everything that can serve material progress and capital accumulation as a means of production or productive relations, Islamic philosophy takes the world only as a temporary place but worthwhile to the extent that it preserves life; therein, production is a process that excludes whatever is harmful to humanity and nature, economic growth takes environmental issues and revenue distribution into account and social welfare is not just for wealthy people it is distributed by sincerity to all people in society.
Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah fonksiyonu ile ilgili temelleri incelenmektedir. İddiamız, modern iktisat öğretileriyle analiz edilebilecek şekilde İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah fonksiyonunun oluşturulabileceğidir. Ekonomi ve İslam dini çerçevesinde yapılan analizlerde çağdaş ve orijinal bir yaklaşımla kapitalist sisteme nazaran Kuran düzeninin ekonomik hükümleri tesis etmedeki farklılıkları özet olarak ortaya konulmaktadır. Buna göre, dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran batı yaklaşımına nazaran dünyayı, geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah açısından iyileştirici fonksiyonu ortaya konulmaktadır. Üretim; insana ve doğaya zarar vermeyecek şekilde ihtiyaca göre, ekonomik büyüme; çevreyi ve gelir dağılımını dikkate alarak sürdürülebilir bir şekilde ve sosyal refah da; sadece güçlü ve zenginlere değil toplumun tüm kesimlerinin bir birisini gözettiği ve gönüllü paylaştığı bir şekilde farklılığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Akthar, M. (1993). Modelling the economic growth of an İslamic economy. The American Journal of Islamic Social Studies, 10(4), 491-511.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Ahmet EFE