Cilt: 19 Sayı : 1
Terör Saldırılarının Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Türkiye İBBS-II Bölgeleri’ne Yönelik Mekansal Bir Analiz
The Effects of Terrorist Attacks on Destination Preferences of Domestic and Foreign Tourists: A Spatial Analysis for Turkey’s NUTS-II Regions
Necmettin ÇELİK,Mehmet KARAÇUKA

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anselin, L. (1998).Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, London.