Yıl 2005, Cilt: 38 Sayfalar 87 - 93 2013-06-25
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF CEFACLOR AND CEPHALEXIN USING FLUORESCENCE DETECTION FOLLOWING PRECOLUMN DERIVATIZATION
S. Özkirimli, Z. Cesur, G. Çapan S. ÖZKIRIMLI, Z. CESUR, G. ÇAPAN
11 261

Öz Sefalosporin grubu antibiotiklerden sefaklor ve sefaleksininin yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile miktar tayini yapılmış, fenilglisin internal Standard olarak kullanılmıştır. Yöntem oc-amino grubu taşıyan sefalosporinlerin dansil klorür ile reaksiyonuna dayanmaktadır. Önerilen yöntem farmasötik preparatlar için güvenilir ve doğru sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
S. Özkirimli
Z. Cesur
G. Çapan S. ÖZKIRIMLI
Z. CESUR
G. ÇAPAN