Yıl 2012, Cilt: 12 Sayı : 24 Sayfalar 16 - 32 2012-09-01
JUSTIFICATIONS FOR REGULATORY REFORMS: QUANTITATIVE ANALYSES
DÜZENLEYİCİ REFORMLARA GEREKÇELER:SAYISAL ANALİZLER
Erhan KARACAN
13 261

This paper analyses how studies like “Indicators of OECD Product Market Regulation”, “Economic Freedom Index of the World” and “Doing Business Report”, which are carried out by international organizations and compare countries, form a basis for regulatory reforms. The standing of the countries is determined as a result of formation of criteria set and calculation of indices by international organizations. Thus, countries are guided more easily in the context of regulatory reforms. Many problems and discussions resulting from the fact that this guidance is based on the market system have already been stressed enough in the literature. In this article, the aforementioned studies of international organizations are examined in detail to evaluate the regulatory reforms from a different perspective
Bu çalışma ile uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ve ülkeleri birbirleriyle kıyaslayan “OECD Ürün Piyasası Düzenleme Kriterleri”, “Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi”, “İş Yapma Kolaylığı Raporu” gibi çalışmaların düzenleyici reformlara nasıl altyapı oluşturduğu ortaya konulmaktadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından kriter seti geliştirme ve endekslerin hesaplanması sonucu ülkelerin pozisyonları belirlenmektedir. Böylece ülkeler düzenleyici reformlar bağlamında daha rahat yönlendirilmektedir. Bu yönlendirmenin piyasayı temel alan bir düzlemde gerçekleşmesinden ötürü ortaya çıkan birçok problem ve tartışma alanyazında zaten yeterince vurgulanmıştır. Bu makalede yukarıda adı geçen ve uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar düzenleyici reformlara farklı bir açıdan bakabilmek adına detaylıca incelenmektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Erhan KARACAN