Yıl 2006, Cilt: 61 Sayı : 01 Sayfalar 117 - 151 2006-01-01
Akılcılık Bağlamında İki Aydınlama Geleneği: Fransız Aydınlanması Versus İskoç Aydınlanması
AKILCILIK BAĞLAMINDA İKİ AYDINLAMA GELENEĞİ: FRANSIZ AYDINLANMASI VERSUS İSKOÇ AYDINLANMASI
Fatih DUMAN
13 261

Aydınlanma homojen bir yapıya sahip değildir; müşterek çıkış noktalan ve karşılıklı etkileşimlerine rağmen, birbirinden farklı çeşitli düşünce geleneklerini içermektedir. Değişik açılardan çeşitli farklılıklara sahip olan Fransız ve İskoç Aydınlanması, temsil edici nitelikleri itibariyle bu ayrımın en çok açığa çıktığı iki Aydınlanma geleneğini oluşturmaktadır. Bu çalışma, çok çeşitli açılardan karşılaştırılmaları mümkün olan bu iki Aydınlanma geleneğini, akıl ve akılcılık anlayışları bakımından ele almaktadır. Fransız Aydınlanması'nın akılcılığı, David Hume, Adam Smith ve Adam Ferguson gibi İskoç Aydınlanması düşünürlerinin ellerinde sert eleştirilere maruz kalmaktadır. Farklı akıl anlayışları, iki Aydınlanma geleneğinin sosyal ve siyasal teori açısından da farklı sonuçlara ulaşmasına yol açmaktadır. Bir diğer ifadeyle, bilgi kuramı ve moral felsefede aklın konumu ve niteliği, sosyal ve siyasal alandaki farklı varsayımlarla bütünleşmektedir.

Anahtar Kelimeler

AGAOGUlLARI, Mehmet Ali / KOKER, levent (1991), Tanrı Devletınden Kral-Devlete (Ankara: imge Kitabevi Yayınlan).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2006


Makalenin Yazarları
Fatih DUMAN