Yıl 2013, Cilt: 13 Sayı : 25 Sayfalar 223 - 241 2013-03-01
ESTABLISHING LOCAL CONSULTATIVE BODIES UNDER THE FRAMEWORK OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PARTICIPATION OF FOREIGNERS IN PUBLIC LIFE AT LOCAL LEVEL: ALANYA FOREIGNER‟S COUNCIL
AVRUPA KONSEYi YABANCILARIN YEREL DÜZEYDE KAMU HAYATINA KATILMA SÖZLEŞMESi ÇERÇEVESiNDE DANIŞMA KURULLARI OLUŞTURULMASI: ALANYAYABANCILAR MECLiSi
Necla ÖZTÜRK
18 261

The Council of European Convention on Participation of Foreigners in Public Life at Local Level was signed in the year 1992, although it has not yet been accepted by Turkey but it has compelling and critical provisions dealing with the participation of foreigners in public life at the local level. The Convention established the participation of foreigners in public life at local level through the following measures and means: by freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly and the right to vote and be elected in local election(s). Even though these regulations are present in Turkish Law and the condition in Turkey is not to establish local
1992 yılında imzaya açılan Avrupa Konseyi Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılma Sözleşmesi Türkiye tarafından henüz kabul edilmemiş olmakla birlikte, yabancıların yerel düzeyde kamu hayatına katılımını destekleyen hükümler içermesi bakımından önemlidir. Sözleşmede yabancıların yerel düzeyde kamu hayatına katılımı; ifade özgürlüğü, dernek kurma, toplantı yapma, danışma kurulları oluşturma ve yerel seçimlerde seçme-seçilme hakkının tanınması suretiyle sağlanmaya çalışılmıştır. Türk pozitif hukukunda bu konuların hemen hepsine ilişkin düzenlemeler yer almakla birlikte, yerleşik yabancıların danışma kurulları kurarak yerel yönetimlere katılması, Avrupa ülkelerinin aksine, ülkemizde sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Nitekim yerleşik yabancının danışma kurulları kurarak yerel yönetime katılmasının ilk ve tek örneği, Alanya Yabancılar Meclisi‟dir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2013


Makalenin Yazarları
Necla ÖZTÜRK